Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FLOWERBAR.PL

Informacje ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Sklepu internetowego FLOWERBAR.PL jest Anastasiya Klimenka, prowadząca działalność gospodarczą Flower Bar Anastasiya Kliemenka z siedzibą w Warszawie, 03-808, ul. Mińska 25A/65, NIP:1132914269, REGON:387334770 (dalej: „Administrator”).
 2. Z Administratorem można kontaktować się telefoniczne pod numerem +48731807798 lub drogę elektroniczną na adres e-mail info@flowerbar.pl
 3. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się każdego podmiotu, który korzysta ze Sklepu internetowego (dalej: „Użytkownik”).

Zasady postępowania z danymi osobowymi.

 1. Administrator zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z domeny FLOWERBAR.PL oraz dokonywaniem zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego na tej domenie.
 2. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z domeny FLOWERBAR.PL. Dane osobowe zbierane przez Administratora obejmują:
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres e-mail Użytkownika,
 • adres do odbioru przesyłki,
 • numer telefonu Użytkownika,
 • numer rachunku bankowego Użytkownika,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i żądających wystawienia faktury: numer NIP Użytkownika oraz adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 • Administrator może ponadto przetwarzać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 1. Dokładny zakres danych osobowych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od danych podanych przez samego Użytkownika oraz wybranego przez niego sposobu płatności za zamówienie.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora osobom trzecim w celu realizacji zamówienia – w szczególności dane te mogą być przekazywane przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy zawartej pomiędzy nim a Użytkownikiem za pośrednictwem domeny FLOWERBAR.PL, a także dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami z tego tytułu.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest:
 • Art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO – jako, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą.
 • Art. 6 ust. 1 lit. (f) – jako, że przetwarzanie danych jest niezbędne dla obrony interesu prawnego Administratora, który polega na dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami z tytułu wykonanych umów.
 1. Dane osobowe Administrator przetwarza do chwili wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem. Po tym okresie, Administrator przetwarza te dane w postaci archiwalnej – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawartą z użytkownikiem Umową (standardowo: przez okres 2 lat od dnia wykonania Umowy).
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o plikach cookies.

 1. Sklep internetowy FLOWERBAR.PL korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego FLOWERBAR.PL. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka